Wie zijn we

De Dorpsvereniging Wezup is opgericht op 22 oktober 2003. De Dorpsvereniging Wezup komt voort uit de Buurtvereniging Wezup. Deze vereniging is na de oorlog opgericht als een feestcommissie. De Buurtvereniging was geen officiële vereniging, zij had geen statuten. Iedereen die in Wezup kwam wonen werd automatisch lid.

Het doel van de Dorpsvereniging Wezup is het behartigen van de belangen van alle inwoners in Wezup en directe omgeving en het stimuleren van de onderlinge contacten.

Iedereen die in Wezup en directe omgeving woont en 18 jaar en ouder is, kan lid worden van de Dorpsvereniging.

De Dorpsvereniging organiseert in een jaar heel wat activiteiten waaronder het buurtfeest in juni, de fietstocht in september, een kinderactiviteit rond Pasen, het paasvuur en we verzorgen een cateringstand op de jaarlijkse kerstmarkt.