Wisper Wulp

Wie is en wat doet de A.N.V. Wezup?

Rond de afsluiting van het succesvolle project “Dorp en Landbouw” – een pilotproject van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) dat er ondermeer op was gericht de boeren en burgers van Wezup dichter bij elkaar te brengen – groeide bij een aantal leden van de projectgroep de behoefte het project een vervolg te geven, ondermeer in de vorm van activiteiten, die, uitgaande van behoud van economisch volwaardige landbouw, leiden tot verhoging van de kwaliteit van het cultuurlandschap in en rond Wezup.Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van stimulering van duurzame en gevarieerde landbouw, ontwikkeling, herstel en onderhoud van natuur- en landschapselementen, bevordering van passende kleinschalige recreatie en ook educatieve activiteiten zoals excursies en lezingen. Een onderdeel van deze activiteiten zal zijn gericht op verbetering van het leefklimaat van o.a. akker- en weidevogels, waarvan enkele soorten, waaronder de wulp, vrijwel uit onze omgeving zijn verdwenen. Onder het motto “de wulp zoekt hulp” is een werkgroep opgericht, bestaande uit 3 burgers en 2 agrariërs, die oprichting van een agrarische natuurvereniging (A.N.V.) heeft voorbereid. Bij notariële akte van 23 mei 2011 is de oprichting van de “Agrarische Natuurvereniging Wezup” een feit geworden, is het motto veranderd in “de wulp krijgt hulp” en kreeg de vereniging (eerste in de gemeente Coevorden en zevende in Drenthe) de roepnaam “De Wisper Wulp”.

Voor de begeleiding van de jonge vereniging is aansluiting gezocht en gevonden bij
de koepelorganisatie Boer en Natuur in Drachten, onderdeel van LTO Noord, waarbij vrijwel alle ANV’s in Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland zijn aangesloten.

De vereniging telt inmiddels 33 leden, waaronder 8 agrariërs. Het voorlopig
bestuur bestaat uit Seerp Ybema, Frans Brandwagt, Wilma de Jong, Gerrit Haddering en Albert Hilbrands. Enkele kleine projecten zijn intussen uitgevoerd en afgesloten, meerdere zullen volgen. Suggesties zijn en blijven uiteraard welkom, ook al zal de financiering lastig worden nu van overheidswege niet of nauwelijks op geldelijke steun mag worden gerekend.

Dat mag het enthousiasme echter niet drukken. Voor kleinschalige projecten zal altijd een potje zijn te vinden en wie weet welke (grote) rol de overheid voor de ANV’s in het kader van uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 en decentralisatie van het natuur- en landschapsbeheer in petto heeft. Het wordt dus spannend voor onze natuur en ons landschap.

IJsvogels welkom in Wezup (23 mei 2015)

Op initiatief van de Agrarische Natuurvereniging Wezup (De Wisper Wulp) is in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en met toestemming van het Waterschap Vechtstromen onlangs een ijsvogelwand gerealiseerd in het Wezuper deel van de Aalderstroom. Daarmee is binnen de doelstelling van de vereniging een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van de biotoop van het fraaie stroomdal.Het idee is mede voortgekomen uit het feit dat ter plaatse herhaaldelijk een bedreigde en dus zeldzame ijsvogel is waargenomen, waarvan de populatie de laatste jaren dankzij de zachte winters duidelijk is toegenomen. Uitbreiding van de broedmogelijkheden is daarom zeer wenselijk.

ijsvogelwand ijsvogelwand Aalderstroom vistrap vistrap ijsvogelwand

IJsvogels graven vrij diepe nestgangen, vaak langs oevers van beschutte beekjes en zijn voor het jagen afhankelijk van wateren die helder en ijsvrij zijn met veel kleine visjes. Anders dan de naam doet vermoeden moet de ijsvogel dus niets hebben van ijs en vorst. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Germaanse Eisenvogel (ijzervogel) dat verwijst naar de staalblauwe kleur van het beestje. In de aangelegde wand zijn al enkele nestholen zichtbaar, maar het is nog niet met zekerheid te zeggen dat deze door ijsvogels zijn gegraven.

De wand is te vinden in Wezup ter hoogte van de eveneens nieuw aangelegde kikkerpoel en de vistrap (zie You Tube: vistrap Aalderstroom succesvol) vanaf de Brinkstraat richting viaduct,  na het bruggetje meteen rechtsaf, na plm. 200 meter rechts van fietspad.

Nadere informatie is te verkrijgen via Bert Bos (tel. 371792) of Frans Brandwagt (tel. 372744).

01.11.2014
Natuurwerkdag 2014

De Landelijke Natuurwerkdag op 1 november2014 stond in het teken van “Op de bres voor de Jeneverbes”. Omdat, anders dan in Meppen, in en rond Wezup niet of nauwelijks jeneverbesstruiken zijn te vinden, is dit jaar op verzoek van Landschapsbeheer Drenthe gekozen voor onderhoud in het plm. 2 hectare groot heideveld (de Dove Wander, zie voor de oorsprong Wikipedia) waarbinnen o.a. nog sporen van de voormalige trambaan zijn te vinden. Omdat binnen dat heidegebied al jaren geen onderhoud is gepleegd, dreigde het overwoekerd te worden door o.a. vogelkers- en berkenopslag. Met behulp van door Landschapsbeheer Drenthe beschikbaar gesteld gereedschap hebben zich op uitnodiging van De Wisper Wulp op zaterdagochtend 1 november 2014 een 9-tal gemotiveerde leden en niet-leden (m/v) gemeld en de handen flink uit de mouwen gestoken.Het resultaat mocht er zijn; het zicht over het veld wordt niet meer bepaald door allerlei woekerend struikgewas. Het noodzakelijke afplaggen zal met groot materieel worden uitgevoerd door deskundigen van Landschapsbeheer Drenthe.

De werkdag was niet alleen nuttig wat betreft natuuronderhoud, ook in sociaal opzicht was het een zinvolle dag. Er was immers voldoende ruimte voor nadere kennismaking en ook dat past in de doelstelling van onze A.N.V.

Volgend jaar doen we graag weer mee. Een geschikte locatie is al gevonden!

141101 natuurwerkdag

15.03.2014
Aardappels, ‘oude’ smaken in een ‘nieuw’ jasje

Het aardappelveredelingsbedrijf van de familie Jalving is gevestigd aan de Brugstraat in Wezup. De vraag die bij mij, en waarschijnlijk wel bij meer mensen speelde was ’wat gebeurt er nu precies op een aardappelveredelingsbedrijf?’. Reden voor de voorzitter van de ANV Wisper Wulp om bij de familie Jalving te informeren of een excursie ook mogelijk zou zijn.  De familie Jalving (Gezinus en Aaltje en Arjan en Daniëlle) was gaarne bereid om alle ins en outs van hun bedrijf aan de geïnteresseerden uit de ‘doeken’ te doen.  We begonnen in de schuur waar aan de achterzijde een geheel uit glas bestaande wand zit die een prachtig uitzicht geeft. Het uitzicht is mooi meegenomen maar daar is het niet om te doen.  Het gaat uiteindelijk om het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen.

Jalving Jalving Jalving

De oer-aardappel
Maar hoe ontwikkel je nieuwe aardappelrassen? Alle aardappels zijn afgeleid van de oer-aardappel uit de Andes, de bakermat van de aardappel. Door het steeds doorontwikkelen van aardappels kun je nieuwe soorten met andere eigenschappen ontwikkelen. Dit gaat niet zomaar. Het duurt gemiddeld zo’n 12/13 jaar voordat je een nieuwe aardappel hebt ontwikkeld en dan is het nog niet zeker dat deze aardappel ook als nieuw  ‘ras’ geregistreerd kan worden.  Zo’n nieuw aardappelras moet niet alleen in Nederland te telen zijn maar ook in andere (warmere) landen, bij voorkeur ook nog bestand zijn tegen verschillende aardappelziektes en natuurlijk moet er vraag naar zijn of er moet vraag gecreëerd kunnen worden.

Jalving Jalving Jalving

Soorten aardappel
We kregen verschillende aardappels te zien, zoals de witvlezige aardappel; favoriet in Engeland en de geel- of crèmekleurige aardappel, geschikt voor de Nederlandse markt. En dan heb je ook nog aardappelrassen die naast de kleur en smaak ook nog andere eigenschappen hebben,  bijvoorbeeld phytophtora (aardappelziekte) bestendig, het ras Carolus. Interessant voor de volkstuinders onder ons.  De familie Jalving houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van een ‘perfecte paarse aardappel’.  De paarse aardappel is door z’n kleur onderscheidend, mooi om te zien, prettig van smaak en heeft doordat de aardappel o.a. een hoeveelheid caroteen bevat ook nog eigenschappen die goed zijn voor de gezondheid (helpt bij ouderdomsverschijnselen en gezichtsproblemen). De uitdaging is nu een aardappelras te ontwikkelen die er van buiten mooi uit ziet en die van binnen een egale paarse kleur heeft. We kregen een aantal verschillende soorten te zien; half paars, meer roze, tweekleurig etc. Ook hoorden we dat een aardappel last van ‘stress’ kan hebben. Stel de aardappel krijgt in de groeitijd met extreme droogte te maken, dan stopt de groei. Als er dan een buitje komt, gaat de groei weer door, echter alleen van het wit-/geelvlezige gedeelte, de kleur gaat niet verder. Krijg je wel een mooie tweekleurige aardappel van, maar dit is niet hetgeen men wil ontwikkelen. Omdat een nieuw aardappelras ook in andere ‘warmere’ landen geteeld moet kunnen worden, kunnen de omstandigheden de familie Jalving niet extreem genoeg zijn. Ze laten de natuur z’n gang gaan, er wordt niet beregend en kan een aardappel niet tegen droogte, dan is dat jammer en gaat men hier niet mee verder.

Aangesloten bij een groot concern
De familie Jalving is met hun aardappelveredelingsbedrijf aangesloten bij het handelshuis Agrico in Emmeloord. In opdracht van dit handelshuis zijn ze bezig met verschillende aardappelrassen maar ook kleinschaliger worden aardappels afgezet. Dat kleinschalige doet de familie Jalving zelf, denk aan afzet bij toprestaurants in Drenthe (de onderscheidende paarse aardappel); bij volkstuinders (de phytophtora bestendige aardappel) en bij fijnproevers.

Bridget
Wat zeker gemeld moet worden is het feit dat in 2014 het  eerste aardappelras van de familie Jalving is geregistreerd. De ‘Bridget’, een witvlezige aardappel met name geschikt voor de fritesmarkt.

En meer
Ook kregen we nog een interessante film te zien van het handelshuis Agrico; een presentatie van het bedrijf van de familie Jalving zelf (de oudste zoon van de familie Jalving heeft samen met zijn vrouw een aardappelveredelingsbedrijf in Engeland) en we gingen nog naar de proefkeuken waar we verschillende aardappelrassen, op verschillende manieren konden proeven (gekookt, gebakken, frietjes etc.). Nooit geweten dat aardappels zoveel verschillende smaken kunnen hebben.

Na een hartelijk dankwoord door Frans Brandwagt, voorzitter ANV Wisper Wulp namens alle aanwezigen aan de familie Jalving, namen we afscheid.  Van de familie Jalving ontving iedereen een zakje met Rosagold aardappelen om onze eigen creativiteit en smaakzin te stimuleren.

Bovenstaande is nog niet eens de helft van wat er allemaal over aardappelen is verteld en over het CO2 neutrale bedrijf (aardwarmte) en over de 20.000 zaailingen waarvan maar 10% door de selectie komt en…. Beter is om zelf eens  een bezoek te brengen aan het bedrijf van de familie Jalving. Uw verslaggeefster begreep dat dit op korte termijn op zaterdagen mogelijk zal zijn.

Meer informatie over de aardappel is ook te vinden op http://www.agrico.nl

Mocht bovenstaande informatie niet juist zijn, is dit geheel te wijten aan de onkunde van uw verslaggeefster. Bij voorbaat excuses hiervoor.

Meer weten, klik hier

Filmavond ‘de Groene Horizon’
Zo’n 40 belangstellenden hebben vrijdag 7 maart jl. in HCR Hegen genoten van de prachtige natuurfilm ‘de Groene Horizon’ van Janetta Veenhoven en Henk Bos.
‘De Groene Horizon’ is geheel opgenomen in Midden-Drenthe. Het is verbazingwekkend dat zo’n prachtige natuur feitelijk in onze ‘achtertuin’ te vinden is.
Meanderende beekjes, prachtige close-ups van kerkuilen, vossen, dassen, een ondeugende specht en de gevaren van de paddentrek werden in beeld gebracht.
Kortom: op naar de volgende prachtige natuurfilm.
Meer weten over de films van Janetta Veenhoven en Henk Bos? Klik hier

 

Ooievaarsnest Wezup weer bewoonbaar
Het ooievaarsnest in Wezup is dit jaar voor het eerst sinds jaren weer bewoond geweest, maar niet voor lange tijd. Niet omdat er in de omgeving onvoldoende voedsel was te vinden, maar kennelijk omdat het nest door de heren en/of de dames uiteindelijk onbewoonbaar werd verklaard en daarom ongeschikt om er jonge ooievaartjes in groot te brengen. Geen teken van Wezuper gastvrijheid dus en daar moest iets aan gedaan worden; dat was althans de mening van Bert Bos, actief lid van de AgrarischeNatuurvereninging Wezup (de Wisper Wulp). Onder zijn enthousiaste leiding en met  medewerking van de fam. Krom  is het nest intussen met gebruikmaking van een hoogwerker grondig gerenoveerd en bewoonbaar gemaakt. We zijn zeer benieuwd of deze inspanning  zal worden gewaardeerd en het nest volgend jaar opnieuw – maar dan blijvend – bewoond zal gaan worden.

FAB randen
2 juli jl. heeft ANV Drenthe een vergadering georganiseerd bij de Drentse Hoeve voor de Agrarische Natuurverenigingen in de gemeenten Midden-Drenthe en Coevorden en haar leden. Tijdens deze vergadering zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen met name de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de kansen die dit biedt. Uiteraard kwamen ook de winterveldjes en de FAB-randen (dubbelklik op onderstaande afbeelding) aan de orde.
Dit jaar maken 7 agrariërs in Wezup gebruik van de FAB (Functionele Agro Biodiversiteit). De randen komen alweer mooi op. Vorig jaar is er o.a. onderzocht welke insekten op de FAB-randen af komen. Dat zijn er heel wat (dubbelklik op onderstaande afbeelding met dank aan ANV Drenthe).

Zodra de FAB randen iets meer in bloei zijn, kunt u hier mooie afbeeldingen verwachten.

Zaterdag 13 juli; bijen, bijen en bijen..
De reacties op de presentatie van de Bijenhoudersvereniging Oosterhesselen na onze jaarvergadering op 30 mei jl. waren zeer positief en zelfs uitbundig.
De afwezigen hebben veel gemist, maar hun achterstand in de informatie kan worden ingehaald tijdens de Landelijke Open Imkerijdag op zaterdag 13 juli a.s. bij Henk Schepers, Markeweg 30 in Noord-Sleen.
Bovendien zal de Bijenvereniging Oosterhesselen aanwezig zijn op het Folklorefestival in Exloo op zondag 21 juli a.s.
Op beide dagen zullen imkers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, onder meer over het houden van bijen en uitleg geven over de belangrijke rol van bijen bij de instandhouding van het ecosysteem en de voedselproductie (ze bestuiven meer dan 70% van de landbouwgewassen!).
Kortom, het worden zeer interessante en dus leerzame gebeurtenissen, zeker ook voor kinderen (!!).
Nadere informatie is te vinden op de website www.oosterhesselen.bijenhouders.nl en ook www.bijenhouders.nl.
Meer weten, klik hier

Donderdag 30 mei 2013, jaarvergadering ANV ‘de Wisper Wulp’ en presentatie ‘Imker, iets voor u?
Donderdag 30 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Wisper Wulp plaats. In aanwezigheid van een aantal leden behandelde waarnemend voorzitter Frans Brandwagt snel en efficiënt de agenda. Na een korte pauze werd het tijd voor de presentatie van de heren Ab Strijk en Jan ter Bork van de bijenvereniging Oosterhesselen e.o. In aanwezigheid van leden en andere geïnteresseerden gaven de heren een goede kijk in de keuken van de bijenhouderij. Dit ging van anekdotes van bijenhouders uit het verleden tot de het huidige KI bij bijen. Er komt meer bij kijken dan menigeen verwacht. Wilt u meer weten over de huidige bijen-/imkerhouderij, kijk dan op de website van de bijenvereniging Oosterhesselen e.o.
Het was een zeer onderhoudende presentatie en de heren werden na afloop dan hartelijk bedankt doorwaarnemend voorzitter Frans Brandwagt.

Zaterdag 6 april 2013, jaarlijkse snoeidag aan de Brinkstraat
De snoeidag was gezellig en leerzaam. Dit maal moesten de deelnemers op eigen kennis varen omdat Anntysje Pruim onverhoopt verhinderd was. De ervaringen opgedaan in de laatste paar jaren kwamen nu goed van pas. Eén dag was te kort om alle bomen te snoeien, dus er komt op korte termijn een vervolg.
2 februari 2013, FILMAVOND ‘In het land van de Drentsche Aa’
Onder grote belangstelling hebben Henk Bos en Janetta Veenhoven in café Hegen te Wezup hun twee uur durende natuurfilm ‘In het land van de Drentsche Aa’ vertoond. Deze film toont in al z’n facetten de prachtige Drentse natuur; van het beschermingsinstinct van een kleine plevier en het drukke leven van een doodgraver (kever) met z’n prooi tot de mooi gekleurde bomen tijdens de seizoenswisselingen.
‘In het land van de Drentsche Aa’ is de eerste film van een drieluik.
Deze en de andere films van de gepassioneerde filmmakers worden nog op diverse plekken in Drenthe vertoond. Meer weten, ga naar www.henkbos.net

 

Huifkarexcursie naar ANV ‘de Broekstreek’
Op 29 juni jl. zijn we op excursie geweest naar de Agrarische Natuurvereniging ‘de Broekstreek’. Voorzitter Jaap Boer ontving ons, samen met zijn vrouw Anke, op hun prachtige biologische melkrundveehouderijbedrijf in Garminge. Na een kopje koffie zijn we in de huifkar gestapt en door de omgeving van Mantinge/Garminge/Balinge gereden waarbij er regelmatig stops werden ingelast om een en ander te laten zien. Jaap Boer en Peter Govers hebben uitgebreid verslag gedaan van de manier waarop de ANV de Broekstreek bezig is met o.a. ‘slim slootkantbeheer’ en mooie winterveldjes. Aan het eind gingen we terug naar de boerderij van Jaap en Anke Boer waar we nog een rondleiding hebben gekregen over het bedrijf. Het was een prachtige avond waarin we veel gezien en gehoord hebben. Dank aan Jaap en Anke Boer en Peter Govers. Het was voor herhaling vatbaar.

Bijzondere Ledenvergadering ANV ‘de Wisper Wulp’
20 juni heeft de Bijzondere Ledenvergadering van de ANV ‘de Wisper Wulp’ plaatsgevonden. Onderwerp was o.a. mogelijke aansluiting bij de ANV Drenthe (ANVD). De voorzitter Bert Wiekema van ANV Drenthe heeft uitvoerig over de ANVD verteld. De jonge organisatie (opgericht 16 maart dit jaar) is nog volop in beweging. De ANVD houdt zich met zeer veel zaken bezig. Eén van die zaken zijn de FAB (Functionele AgriBiodiversiteit) randen. Boeren kunnen hier aan deelnemen. Dit betekent dat zij een rand (of randen) aan hun akker inzaaien met een bloemrijk mengsel.
In Wezup doen Gerrit Haddering, Gerrit Hegen, Arjan Jakobs, Gert-Jan Heidemans en Albert Hilbrands hier aan mee. Je kunt o.a. de FAB randen vinden langs de Wezuperstraat (fietspad richting Zweeloo), Brinkstraat en langs de Veendijk.
Klik op de link voor een voorbeeld van het ingezaaide mengsel:120622 eenjarig zaadmengsel fab randen 2 of 120622 eenjarig zaadmengsel fab randen 1
Klik op de link voor een overzicht van insecten/spinnen die je in deze randen tegen zou kunnen komen: 120622 insecten spinnen fab randen
In Nederland doen zo’n 300 boeren mee met deze FAB-randen. Meer informatie? Klik hier
Wil je meer weten over de Agrarische Natuurvereniging Drenthe? Klik hier.

Na de pauze gaf de projecten-/activiteitencommissie, bij monde van Laura Chorus een overzicht van hetgeen zij mee bezig zijn. Een korte opsomming (niet volledig):
* snoeicursus. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden
* bloemrijke bermen. Evenals vorig jaar zijn er weer diverse bermen ingezaaid.
* en, zeker niet het minste, het eerste DORPSOMMETJE WEZUP is een feit.
Klik op de link om het dorpsommetje te downloaden: 120620 eerste wisper ommetje anv
Laat ons weten wat u ervan vindt. Mocht u zelf nog ideeën hebben voor een leuke route, horen we het graag.
Hierna kwamen we aan de bestuursverkiezing.
Tot onze spijt heeft voorzitter Seerp Ybema aangegeven er mee te willen stoppen. Wij betreuren dit ten zeerste. Helaas hebben we nog geen kandidaat gevonden maar gelukkig heeft Frans Brandwagt aangegeven het waarnemend voorzitterschap wel op zich te willen nemen. Namens ‘de Wisper Wulp’ bedankt Frans, Seerp voor zijn grote inzet met een heerlijke fles wijn. Wij hopen hem nog vaak bij vergaderingen/excursies e.d. tegen te komen.
Conform de agenda sloot de voorzitter de Bijzondere Ledenvergadering om 22.00 uur (nou ja, 22:09 uur).

Cursus fruitbomen snoeien in de praktijk

3 maart is onder leiding van Annyttsje Pruim, een deskundige van Landschapsbeheer Drenthe de tweede snoeimiddag in ons dorp gehouden.  Zo’n 10-15 belangstellende inwoners uit Wezup hebben met veel interesse tips & trics gekregen hoe te snoeien. .