Renovatie Westeinde

Al jaren is er nauwelijks of geen onderhoud gepleegd aan het met antieke waaltjes bestrate wegdek van het pittoreske Westeinde. Tijdens de vervanging van de riolering en de vernieuwing van het wegdek van de Wezuperstraat was de belangrijkste aanvoerroute voor het benodigde materiaal via het Westeinde en dat met zwaar beladen voertuigen. Begrijpelijk dat  het wegdek hierdoor veel gevolgschade heeft opgelopen. Vervolgens is de gemeente Coevorden door de DV Wezup gevraagd om het Westeinde opnieuw te bestraten met behoud en aanvulling van de handvorm waaltjes. Helaas kon dit verzoek wegens budgettaire problemen door de gemeente niet worden gehonoreerd. Het aanbod van de gemeente was om de bestaande bestrating te ‘rooien’ en te vervangen door klinkers. Dit zou het authentieke karakter van het Westeinde voor het dorp te veel aantasten. Dus is er door de dorpsvereniging  gekozen voor een andere en proactieve aanpak.

Westeinde Westeinde Westeinde

 

 

 

 

De vervolgstappen

Allereerst is het idee voor deze vorm van zelfwerkzaamheid en burgerparticipatie voorgelegd aan de dorpsbewoners van Wezup, wat enthousiast werd ontvangen tijdens de jaarvergadering in september 2014. Vervolgens is er door de  werkgroep Westeinde  een projectplan geschreven, wat  o.a. heeft gediend als inzending voor de prijsvraag van de Heidemaatschappij ‘Kern met Pit’, waarbij initiatieven door burgers voor de leefbaarheid van hun dorpen op haalbaarheid en originaliteit  worden getoetst. Na de presentatie van het Wezuper plan door voorzitter Gert-Jan Heidemans bleek dat dit idee in goede aarde is gevallen. Een mooi begin met een subsidie van 1000 euro (indien het werk binnen de gestelde termijn is afgerond) plus begeleiding van deskundigen van de Heidemaatschappij. Inmiddels heeft ook de provincie Drenthe steun betuigd middels een fraai bedrag van 13.000 euro, dit om zoals de provincie in haar besluit schreef: Het project draagt bij aan het vergroten van de belevingswaarde van de leefomgeving en het aantrekkelijk houden van het dorpscentrum. Dit bedrag is een aanvulling op de toezegging van de gemeente om bij te dragen door de levering van waaltjes en andere benodigdheden voor de herbestrating, geraamd op 12.000 euro. Een veelbelovende start van het project derhalve. Maar er is nog meer financiële ondersteuning nodig! U kunt daar uw steentje aan bijdragen!

kunstmarkt 2015 (32) kunstmarkt 2015 (36) kunstmarkt 2015 (38)

Koop een waaltje met uw eigen naam daarin gegraveerd tijdens de kunstmarkt op 9 augustus 2015 in Wezup

De werkgroep Westeinde is aanwezig tijdens de komende kunstmarkt. Bij de locatie Westeinde 22 kunt u voor een bedrag van 50 euro een authentiek waaltje laten voorzien van uw naam of anderszins. De gegraveerde waaltjes worden bij de herbestrating in het midden over de gehele lengte van de straat geplaatst in de ‘Walk of  Wisp’. Alle participanten ontvangen een deelname certificaat. Omdat het graveren een arbeidsintensieve klus is, wordt uw tekst wellicht na het einde van de kunstmarkt  verwerkt.

Wezup valt in de prijzen bij ‘Kern met Pit’

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de door de Koninklijke Heidemaatschappij georganiseerde wedstrijd ‘Kern met Pit’ in het kasteel in Coevorden. Doelstelling van dit initiatief van de Heidemij is om dorpen die door zelfwerkzaamheid een project realiseren dat de leefbaarheid en saamhorigheid van een dorp vergroot, een financiële bijdrage te geven om hun project te kunnen realiseren.

kern met pit (8) kern met pit (7) kern met pit (2)

De dorpsvereniging van Wezup heeft een jaar geleden het project “Renovatie oudste straat in het dorp” voorgedragen bij de Heidemij en is geselecteerd voor deelname aan ‘Kern met Pit 2015’. Doelstelling was (en is nog steeds) om in eigen beheer het in abominabele staat verkerende wegdek van het Westeinde te her bestraten met de bestaande waaltjes en aanvulling voor de niet meer bruikbare stenen om zodanig de karakteristieke uitstraling van het Westeinde te behouden.

Citaat uit het Juryrapport: Ondanks de niet aflatende inzet van de dorpsvereniging is het uiteindelijk niet gelukt om het project te realiseren in de uitvoeringsperiode, maar zijn dusdanig veel stappen gezet en is ook bij de gemeente draagvlak ontstaan om het project te steunen dat het predicaat “Kern met Pit’ de dorpsvereniging toekomt en hopelijk een steun in de rug zal zijn om het project gerealiseerd te krijgen.

Aan de prijs is er naast een fraaie plaquette een bedrag verbonden van 1000 euro, dat de penningmeester van de dorpsvereniging Wezup kan toevoegen aan het potje ‘Renovatie Westeinde’. De intentie is om in het voorjaar te starten met de werkzaamheden.