Oude tram

De Eerste Drentse Stoomtramweg-maatschappij in Wezup.

De stoomtram die door Wezup reed werd geëxploiteerd door de EDS, hetgeen staat voor Eerste Drentse Stoomtramweg-maatschappij.

Deze maatschappij werd opgericht in Hoogeveen op 19 december 1898. In 1963 werd de maatschappij weer opgeheven. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Wetenswaardigheden en anekdotes over de tram in Wezup.

Dat reizen met de tram niet altijd even plezierig was mag blijken uit de verhalen van reizigers van weleer.

Zo vertelde oud inwoner van Wezup, Jacob Naber ooit dat hij nog wel eens had staan sjorren aan een wagon. In de nadagen van de tram werd nog wel eens bezuinigd op het onderhoud van het materieel en het spoor. Zeker na de oorlog lag het spoor er beroerd bij. Het kon dus gebeuren dat ergens langs het traject een wagon uit de rails liep waardoor de tram niet verder kon. Jacob vertelde dat de machinist dan langs de wagons ging en iedereen verzocht uit te stappen. Alle kerels werden dan verzameld en verzocht om gezamenlijk even de wagon op te tillen en weer op de rails te zetten, waarna de reis kon worden voortgezet.

 Het traject van de tram:Afbeeldingsresultaat voor Tram wezup

Klik hier om het hele artikel te lezen

Klik hier om de stafkaart te bekijken

Klik hier om een tekening van de tram te bekijken (door Dries de Vries)