BOKD

De BOKD biedt op verzoek professionele ondersteuning aan haar leden dorpsbelangenorganisaties en de aangesloten dorpshuizen. De BOKD komt op voor de  belangen en leefbaarheid van de kleine dorpen in Drenthe. Naast  ondersteuning  en belangenbehartiging ontwikkelt de BOKD projecten die toegespitst zijn op  actuele problemen, kansen of behoeften.

Klik hier om naar de site van de BOKD te gaan